Balkanlar

Ana Sayfa Balkanlar

Bursa’nın kalp yarası; Balkan göçleri…

Rıdvan TÜMENOĞLU Türk tarih ve edebiyatında “göç” ve “balkan” ifadeleri başka hiçbir iki kavram kadar iç içe değildir. Balkanlar, Türklerin başlangıç noktası Orta Asya...

Kuşçubaşı Hacı Selim Sami Bey (1877-1927)

Ekrem Hayri PEKER Her hikâyenin sonu önemlidir. Eğer yaşam bir hikâye ise önemli olan sonunun nasıl bittiğidir. Sona eriş şekline göre insana ya kahraman...

Kurtuluş Savaşı’nda Batı Trakya’da Kuva-yı Milliye

Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda 1800'lü yıllarda yayılan Milliyetçilik hareketi etnik kökenli eşkıyalıkla beraber yürümüdü. Eşkıya çetelerinin baskısıyla, Müslüman ahali göç etmeye başlamıştı. Sırp, Yunan,...

Üçüncü Batı Trakya İdaresi

Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda Kiliselerin öncülüğünde başlayan milliyetçilik hareketi Osmanlı İmparatorluğu’nda ayrılıkçı isyanları başlattı. Osmanlı’ya karşı ilk isyanlar Sırbistan’da başladı. Osmanlı vergi sisteminin bozulması, hukuk...

İkinci Batı Trakya Devleti

Ekrem Hayri Peker 1683 yılındaki İkinci Viyana kuşatması Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecinin başlangıcı oldu. Katolik dünyasının merkezine yapılan bu saldırı Polonya’ya gibi nispeten etkimiz...

Batı Trakya Yunanistan’a nasıl katıldı?

Ekrem Hayri Peker ÜÇÜNCÜ BATI TRAKYA İDARESİ-MÜTTEFİKLER ARASI BATI TRAKYA YÖNETİMİ ve DOĞU TRAKYA İkinci Trakya İdaresini İskeçe ve Sturuma Nehri arasında kurulan İkinci Batı...

Hükümet-i Muvakkate / Rodop Geçici İdaresi

Ekrem Hayri PEKER 1774 yılında Rus Çarlığı ile imzaladığımız Küçük Kaynarca anlaşması Osmanlı İmparatorluğu için ikinci kırılma noktası oldu. Kırım Hanlığı’nı ve Kafkasya’yı kaybetti....

Belgeseltarih.com / YAZARLAR

Mahmut Bİ
8 HABERLER0 YORUMLAR
Hilmi ÖZDEN
6 HABERLER0 YORUMLAR
Nazmi KARATAŞ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Deniz DALKILINÇ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Tankut SÖZERİ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Şaban YALAZI
5 HABERLER0 YORUMLAR
Hacı TONAK
4 HABERLER0 YORUMLAR
Alper CAN
4 HABERLER0 YORUMLAR
Salih EROL
4 HABERLER0 YORUMLAR
Süleyman IŞIK
3 HABERLER0 YORUMLAR
Sefer GÖLTEKİN
3 HABERLER0 YORUMLAR
Y. Kenan YETİŞEN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Atilla SAĞIM
2 HABERLER0 YORUMLAR
Durmuş BAVLI
1 HABERLER0 YORUMLAR

Öntürk Tarihi

Kafkasya Tarihi

Balkan Tarihi