Cumhuriyet Tarihi

Ana Sayfa Cumhuriyet Tarihi

Kurtuluş Savaşı ve Demirkapı Köyü

Ekrem Hayri PEKER / Susurluk’u geçip, İzmir’e doğru giderken ortası göçmüş,  eski bir köprüyü hiç fark ettiniz mi? Ya da yolun kenarındaki Outlet centerin...

CELAL BAYAR (Ölümünün 32. yıl dönümü münasebetiyle hatıralar)

Naci PEHLİVAN Kurtuluş Savaşı’nın Galip Hocası, Atatürk’ün İktisat Bakanı ve Başbakan’ı 3. Cumhurbaşkanımızdan Celâl Bayar’ın bu yıl ölüm yıldönümü anma toplantısı ölüm yıldönümü bayrama...

Keles böyle işgal edildi

Süleyman IŞIK / “KUVVA” adlı tarihsel romandan … Yunan, arkadan dolanıp Kütahya’yı, ardından Eskişehir’i alınca Keşiş Dağı’ndan beri tarafta umutsuzluk, yılgınlık, içine çekilmişlik had...

Milli Mücadele Sırasında ve Öncesinde Türk-Arap İlişkileri

Alper CAN Türklerle Arapların ilişkilerinin başlangıcı M.S. 7. yüzyıla dek geri götürülebilirse de Yavuz Sultan Selim’in Suriye, Doğu Akdeniz sahili ve Mısır gibi Arap...

Kıbrıs Barış Harekatı (1974)

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 43. yıldönümü vesilesiyle, harekâtın komutanlarından (E) Korg. Muzaffer Sever(1) ile görüştük. Muzaffer Sever, harekât sırasında albay rütbesindeydi ve Barış Kuvvetleri’nin komutanı...

Kore Gazisinin Esaret Günlüğü

Nazmi Karataş Kore Gazisi Ömer Ulu, Kore’ye ilk giden kafiledeydi. Kunuri Savaşı’nda esir düşmüş, yaklaşık iki buçuk yıl esaret altında kalmıştır. Esir kamplarında...

Trilyeli Kalafatis

Atilla SAĞIM Kalafatis 8 Ocak 1867 yılında Trilyede dünyaya geldi, babası Nikolaos Kalafatis, annesi Kalliopi Lemonidou idi. Kalafatis çocukluk döneminde Trilye’de bulunan kilise...

“Şark-ı Karib Çerkesleri Hukuk Cemiyeti” tüm Kafkasyalılara isnad edilemez

“ŞARK-I KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ” TÜM KAFKASYALILARA İSNAD EDİLEMEZ Hilmi Özden Özet: Çerkes Cemiyetleri, Meşrutiyet genelinde 1908'den itibaren çıkmış kuruluşlardır. Bunlar arasında kıdem bakımından...

Milli Mücadele’nin son şehitlerinden… Bursalı Topçu Yzb. Kemal Bey

Tayfun ÇAVUŞOĞLU 26 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle başlayan Büyük Taarruz'un en önemli hedeflerinden birine, Türk Ordusu'nun 9 Eylül günü İzmir'e girişiyle ulaşılmış...

Cumhuriyet ekonomisi başlarken

Ekrem Hayri PEKER Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan ekonomik atılımları yazmak için bu başlığı seçtim. Günümüzde geçmişte cumhuriyet kurucularının çağdaş bir ülke olmak için yaptıkları...

Kurtuluş Savaşı’nın ilk uçuşunu yapan tayyare: “Güzel Bursa”

Deniz DALKILINÇ Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayıp savaş halinin sona ermesini kabul eder. Antlaşmadan sonra ülke...

Teşkilat-ı Mahsusa ve Türkistan

Ekrem Hayri PEKER 1908 yılında tatarların ve Başkurtların yaşadığı bölgeye Paris’te Jön Türklerin çıkardığı Şura-i Ümmet gazetesinin geldiğini Zeki Velidi Togan’ın anılarından öğreniyoruz. İstanbul’daki...

Bulgar-Yunan çetelerine karşı… Son Osmanlı akıncıları

Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda 1800'lü yıllarda yayılan Milliyetçilik hareketi etnik kökenli eşkıyalıkla beraber yürümüştür. Eşkıya çetelerinin baskısıyla, Müslüman ahali göç etmeye başlamıştır. Sırp, Yunan,...

Kurtuluşa giden yol Keşiş Dağı’ndan geçti / Çemişgezekli Kurmay Haydar

Süleyman IŞIK 1920 yılının sıcak bir Temmuz gününde Bursa’yı maiyetiyle terk eden Miralay Bekir Sami Bey, aynı gün Yunanlılarca işgal edllen Bursa’nın güneyini emekli...

Kurtuluş Savaşı’nda Batı Trakya’da Kuva-yı Milliye

Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda 1800'lü yıllarda yayılan Milliyetçilik hareketi etnik kökenli eşkıyalıkla beraber yürümüdü. Eşkıya çetelerinin baskısıyla, Müslüman ahali göç etmeye başlamıştı. Sırp, Yunan,...

“Kunuri’ymiş Orası…”

Nazmi KARATAŞ Ben Salih Berlik, 1949’un onuncu ayında Zonguldak Ereğli’ye askere gittim. Orada sekiz ay kaldıktan sonra Ankara Sarıkışla’ya gönderdiler. Bizim alay 241....

Kore Savaşları Kronolojisi

Nazmi Karataş   1950 25 Haziran: 150.000 asker ve 5.000 Sovyet tankından oluşan Kuzey Kore Ordusu otuz sekizinci paraleli geçerek Güney Kore’ye savaş ilan etti...

Harf Devrimi ve Millet Mektepleri

Ekrem Hayri PEKER Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk devrimlerinin en önemlisinin harf devrimi olduğunu düşünüyorum. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde okuma yazma oranı %7 olduğu kayıtlarda...

Belgeseltarih.com / YAZARLAR

Şaban YALAZI
10 HABERLER0 YORUMLAR
Alper CAN
10 HABERLER0 YORUMLAR
Mahmut Bİ
8 HABERLER0 YORUMLAR
Salih EROL
8 HABERLER0 YORUMLAR
Hilmi ÖZDEN
7 HABERLER0 YORUMLAR
Hacı TONAK
6 HABERLER0 YORUMLAR
Nazmi KARATAŞ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Deniz DALKILINÇ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Tankut SÖZERİ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Turhan ÇALAY
5 HABERLER0 YORUMLAR
Süleyman IŞIK
5 HABERLER0 YORUMLAR
Sefer GÖLTEKİN
3 HABERLER0 YORUMLAR
Selma PEŞTELİ
3 HABERLER0 YORUMLAR
Y. Kenan YETİŞEN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Atilla SAĞIM
2 HABERLER0 YORUMLAR
Naci PEHLİVAN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Durmuş BAVLI
1 HABERLER0 YORUMLAR

Öntürk Tarihi

Kafkasya Tarihi

Balkan Tarihi