Kurtuluş Savaşı

Ana Sayfa Cumhuriyet Tarihi Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı ve Demirkapı Köyü

Susurluk’u geçip, İzmir’e doğru giderken ortası göçmüş,  eski bir köprüyü hiç fark ettiniz mi? Ya da yolun kenarındaki Outlet centerin karşısında yer alan masa...

Keles böyle işgal edildi

 “KUVVA” adlı tarihsel romandan … Yunan, arkadan dolanıp Kütahya’yı, ardından Eskişehir’i alınca Keşiş Dağı’ndan beri tarafta umutsuzluk, yılgınlık, içine çekilmişlik had safhaya varmıştı. Kütahya’yla...

Milli Mücadele Sırasında ve Öncesinde Türk-Arap İlişkileri

Türklerle Arapların ilişkilerinin başlangıcı M.S. 7. yüzyıla dek geri götürülebilirse de Yavuz Sultan Selim’in Suriye, Doğu Akdeniz sahili ve Mısır gibi Arap nüfusun yaşadığı...

Trilyeli Kalafatis

Kalafatis 8 Ocak 1867 yılında Trilyede dünyaya geldi, babası Nikolaos Kalafatis, annesi Kalliopi Lemonidou idi. Kalafatis çocukluk döneminde Trilye’de bulunan kilise ve manastırda zamanını...

“Şark-ı Karib Çerkesleri Hukuk Cemiyeti” tüm Kafkasyalılara isnad edilemez

“ŞARK-I KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ” TÜM KAFKASYALILARA İSNAD EDİLEMEZ Özet: Çerkes Cemiyetleri, Meşrutiyet genelinde 1908'den itibaren çıkmış kuruluşlardır. Bunlar arasında kıdem bakımından "Çerkes Teavün...

Milli Mücadele’nin son şehitlerinden… Bursalı Topçu Yzb. Kemal Bey

26 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle başlayan Büyük Taarruz'un en önemli hedeflerinden birine, Türk Ordusu'nun 9 Eylül günü İzmir'e girişiyle ulaşılmış oluyordu ama...

Kurtuluş Savaşı’nın ilk uçuşunu yapan tayyare: “Güzel Bursa”

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayıp savaş halinin sona ermesini kabul eder. Antlaşmadan sonra ülke parça parça...

Teşkilat-ı Mahsusa ve Türkistan

1908 yılında tatarların ve Başkurtların yaşadığı bölgeye Paris’te Jön Türklerin çıkardığı Şura-i Ümmet gazetesinin geldiğini Zeki Velidi Togan’ın anılarından öğreniyoruz. İstanbul’daki gelişmeler Türkiye’de yapılan...

Bulgar-Yunan çetelerine karşı… Son Osmanlı akıncıları

Balkanlarda 1800'lü yıllarda yayılan Milliyetçilik hareketi etnik kökenli eşkıyalıkla beraber yürümüştür. Eşkıya çetelerinin baskısıyla, Müslüman ahali göç etmeye başlamıştır. Sırp, Yunan, Karadağlı milliyetçilerin oluşturduğu...

Kurtuluşa giden yol Keşiş Dağı’ndan geçti / Çemişgezekli Kurmay Haydar

1920 yılının sıcak bir Temmuz gününde Bursa’yı maiyetiyle terk eden Miralay Bekir Sami Bey, aynı gün Yunanlılarca işgal edllen Bursa’nın güneyini emekli Binbaşı Çemizgezekli...

Kurtuluş Savaşı’nda Batı Trakya’da Kuva-yı Milliye

Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda 1800'lü yıllarda yayılan Milliyetçilik hareketi etnik kökenli eşkıyalıkla beraber yürümüdü. Eşkıya çetelerinin baskısıyla, Müslüman ahali göç etmeye başlamıştı. Sırp, Yunan,...

Bir İngiliz subayın anlatımıyla 19 Mayıs 1919

Kaynak: Silahlı Kuvvetler Dergisi Yıl: 103 / Mayıs 1984  /  Sayı:291 Em. Hava Albay Kemal İntepe'nin yukarıda tarih ve sayısı yazılı Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde yayınlanan yazısı...

Harp tarihçilerimiz ve Bursalı Mehmet Nihat Bey (1886-1928)

Mülazım Hasan, “Tekrar Başımıza Gelenler” adlı kitabında “Eğer daha önce esirlik yaşayan komutanlarımız esaret anılarını yazsalardı belki bu kadar kolay teslim olmazdık” diye yazar....

Belgeseltarih.com / YAZARLAR

Hacı TONAK
12 HABERLER0 YORUMLAR
Şaban YALAZI
10 HABERLER0 YORUMLAR
Alper CAN
10 HABERLER0 YORUMLAR
Mahmut Bİ
8 HABERLER0 YORUMLAR
Salih EROL
8 HABERLER0 YORUMLAR
Hilmi ÖZDEN
7 HABERLER0 YORUMLAR
Nazmi KARATAŞ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Deniz DALKILINÇ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Tankut SÖZERİ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Süleyman IŞIK
5 HABERLER0 YORUMLAR
Turhan ÇALAY
5 HABERLER0 YORUMLAR
Selma PEŞTELİ
3 HABERLER0 YORUMLAR
Sefer GÖLTEKİN
3 HABERLER0 YORUMLAR
Y. Kenan YETİŞEN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Atilla SAĞIM
2 HABERLER0 YORUMLAR
Naci PEHLİVAN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Durmuş BAVLI
1 HABERLER0 YORUMLAR
Nevin BALTA
1 HABERLER0 YORUMLAR
Yağan ÜMİT
1 HABERLER0 YORUMLAR

Öntürk Tarihi

Kafkasya Tarihi

Balkan Tarihi