Kurtuluş Savaşı

Ana Sayfa Cumhuriyet Tarihi Kurtuluş Savaşı

Trilyeli Kalafatis

Atilla SAĞIM Kalafatis 8 Ocak 1867 yılında Trilyede dünyaya geldi, babası Nikolaos Kalafatis, annesi Kalliopi Lemonidou idi. Kalafatis çocukluk döneminde Trilye’de bulunan kilise...

“Şark-ı Karib Çerkesleri Hukuk Cemiyeti” tüm Kafkasyalılara isnad edilemez

“ŞARK-I KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ” TÜM KAFKASYALILARA İSNAD EDİLEMEZ Hilmi Özden Özet: Çerkes Cemiyetleri, Meşrutiyet genelinde 1908'den itibaren çıkmış kuruluşlardır. Bunlar arasında kıdem bakımından...

Milli Mücadele’nin son şehitlerinden… Bursalı Topçu Yzb. Kemal Bey

Tayfun ÇAVUŞOĞLU 26 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle başlayan Büyük Taarruz'un en önemli hedeflerinden birine, Türk Ordusu'nun 9 Eylül günü İzmir'e girişiyle ulaşılmış...

Kurtuluş Savaşı’nın ilk uçuşunu yapan tayyare: “Güzel Bursa”

Deniz DALKILINÇ Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayıp savaş halinin sona ermesini kabul eder. Antlaşmadan sonra ülke...

Teşkilat-ı Mahsusa ve Türkistan

Ekrem Hayri PEKER 1908 yılında tatarların ve Başkurtların yaşadığı bölgeye Paris’te Jön Türklerin çıkardığı Şura-i Ümmet gazetesinin geldiğini Zeki Velidi Togan’ın anılarından öğreniyoruz. İstanbul’daki...

Bulgar-Yunan çetelerine karşı… Son Osmanlı akıncıları

Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda 1800'lü yıllarda yayılan Milliyetçilik hareketi etnik kökenli eşkıyalıkla beraber yürümüştür. Eşkıya çetelerinin baskısıyla, Müslüman ahali göç etmeye başlamıştır. Sırp, Yunan,...

Kurtuluşa giden yol Keşiş Dağı’ndan geçti / Çemişgezekli Kurmay Haydar

Süleyman IŞIK 1920 yılının sıcak bir Temmuz gününde Bursa’yı maiyetiyle terk eden Miralay Bekir Sami Bey, aynı gün Yunanlılarca işgal edllen Bursa’nın güneyini emekli...

Kurtuluş Savaşı’nda Batı Trakya’da Kuva-yı Milliye

Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda 1800'lü yıllarda yayılan Milliyetçilik hareketi etnik kökenli eşkıyalıkla beraber yürümüdü. Eşkıya çetelerinin baskısıyla, Müslüman ahali göç etmeye başlamıştı. Sırp, Yunan,...

Bir İngiliz subayın anlatımıyla 19 Mayıs 1919

Kaynak: Silahlı Kuvvetler Dergisi Yıl: 103 / Mayıs 1984  /  Sayı:291 Em. Hava Albay Kemal İntepe'nin yukarıda tarih ve sayısı yazılı Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde yayınlanan yazısı...

Harp tarihçilerimiz ve Bursalı Mehmet Nihat Bey (1886-1928)

Ekrem Hayri PEKER Mülazım Hasan, “Tekrar Başımıza Gelenler” adlı kitabında “Eğer daha önce esirlik yaşayan komutanlarımız esaret anılarını yazsalardı belki bu kadar kolay teslim...

Belgeseltarih.com / YAZARLAR

Alper CAN
10 HABERLER0 YORUMLAR
Şaban YALAZI
10 HABERLER0 YORUMLAR
Mahmut Bİ
8 HABERLER0 YORUMLAR
Salih EROL
7 HABERLER0 YORUMLAR
Hilmi ÖZDEN
7 HABERLER0 YORUMLAR
Tankut SÖZERİ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Nazmi KARATAŞ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Deniz DALKILINÇ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Süleyman IŞIK
5 HABERLER0 YORUMLAR
Turhan ÇALAY
5 HABERLER0 YORUMLAR
Hacı TONAK
4 HABERLER0 YORUMLAR
Selma PEŞTELİ
3 HABERLER0 YORUMLAR
Sefer GÖLTEKİN
3 HABERLER0 YORUMLAR
Y. Kenan YETİŞEN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Atilla SAĞIM
2 HABERLER0 YORUMLAR
Naci PEHLİVAN
1 HABERLER0 YORUMLAR
Durmuş BAVLI
1 HABERLER0 YORUMLAR

Öntürk Tarihi

Kafkasya Tarihi

Balkan Tarihi