Antik Çağ

Ana Sayfa Genel Tarih Antik Çağ

Hebron kehanet sırlarının bazı etkileri

Tankut Sözeri Hebron Edomitlerinin (Şeytana tapanların) bazı ritüelleri (dinsel uygulama yöntem ve ayin biçimleri) bazı Hıristiyanları etkilemiş ve tarikatların oluşmasına neden olmuştur. Bunların en...

İrlanda’da Anadolu geni… Akraba çıktık

Yapılan yeni bir genetik çalışma İrlanda erkek nüfusunun önemli bir kesiminin Anadolu kökenli olduklarını gösterdi. Yapılan yeni bir genetik çalışma İrlanda erkek nüfusunun önemli bir...

Antik Mısır hakkında bildiklerinizi unutun

Antik Mısır hakkında elde edilen yeni bulgular, ilk sekiz kral ve kraliçenin geçmişte bilinenin aksine daha erken bir zaman çizelgesinde hüküm sürdüklerini gösterdi. Hükümdarlık sırasına...

Batı ve Güney Anadolu’nun arkaik halkları

Yağan Ümit Bu yazımızda Hitit İmparatorluğu döneminde Batı ve güney Anadolu’da görülen Luwi (ya da Pelasg) ve Aşşuva halkları üzerinde duracak, bu halklarla İlyada...

Bursalı hekim Asklepiades üzerine bir inceleme

“Asklepiades kendi dönemindeki tıbbi tedavi anlayışında büyük değişiklikler yaptı” (Celsus, De Medicina, 0.pr) Alper Can Giriş İnsanların yerleşik döneme geçmelerinden beri kentler medeniyet ve kültürün gelişip serpildiği...

Anadolulu Tanrıça Kybele’nin Roma Pantheonuna Girişi

Alper Can Giriş İnsanoğlunun yerleşik hayata geçtikten sonra kurduğu ilk kentler “Bereketli Hilal” denilen bölgede yer alır. Anadolu Yarımadası bu bölgeye olan komşuluğu nedeniyle kentlerin...

Tarih yazıcılığı ve Annales Okulu

Alper Can Giriş Heredotos’tan günümüze değin geçmişte yaşamış insan toplulukları üzerine pek çok araştırma yapıldı, pek çok eser yazıldı. Büyük komutanlardan pek acayip yabancı kavimlere...

Tankut Sözeri: ‘Hititler Filistin Hebron’da ne arıyorlardı?’

Tankut SÖZERİ Yazının başlığındaki ‘’Hebron’’ sözü uzman olmayanlarca haliyle yabancı gelebilir. Batı Şeria’da Ölü Deniz’in batısında bir Filistin kenti, bugünkü adı El Halil, halen...

Belgeseltarih.com / YAZARLAR

Mahmut Bİ
8 HABERLER0 YORUMLAR
Hilmi ÖZDEN
6 HABERLER0 YORUMLAR
Nazmi KARATAŞ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Deniz DALKILINÇ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Tankut SÖZERİ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Şaban YALAZI
5 HABERLER0 YORUMLAR
Hacı TONAK
4 HABERLER0 YORUMLAR
Alper CAN
4 HABERLER0 YORUMLAR
Salih EROL
4 HABERLER0 YORUMLAR
Süleyman IŞIK
3 HABERLER0 YORUMLAR
Sefer GÖLTEKİN
3 HABERLER0 YORUMLAR
Y. Kenan YETİŞEN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Atilla SAĞIM
2 HABERLER0 YORUMLAR
Durmuş BAVLI
1 HABERLER0 YORUMLAR

Öntürk Tarihi

Kafkasya Tarihi

Balkan Tarihi