Kültürel Tarih

Ana Sayfa Genel Tarih Kültürel Tarih

Karacabey’in Eski Rum Köyleri

Şaban YALAZI Osmanlı’nın devlete ait (miri) arazilerinin önemli bir bölümünün tasarruf şekli vezirlere, ve benzeri devlet adamlarına “has”, “zeamet” ve “tımar” şeklinde tahsis edilmesiyle...

Meyhane Kültürü – Bursa’da Meyhaneler

Ekrem Hayri PEKER Meyhane kültürü liman kültürünün bir parçası olarak süre gelmiştir. Aylarca denizde kalan gemicilere yanaştıkları limanlarda yiyip içecekleri meyhaneler ve kadınlar vardır. Türkler...

İl Genel Meclisi Tutanaklarına Göre Bursa’da Yol ve Yol(suzluk) Sorunları!

Turhan ÇALAY “Tarih boyunca insanlar hep sahip olmadığı, olamadığı şeyleri elde edebilmek için mücadele etmiştir. Bu uğurda birçok savaşlar da çıkmıştır. Hiç çalışmadan, emek...

Fars Dilinin Oluşumuna Türkçe’nin Etkisi

Babek Cavanşir Günümüze değin yapılagelen dil tasnifi çalışmalarında Farsça’nın İranî Diller Ailesi’ndeki yeri henüz tam anlamıyla belirlenememiştir. Farsça’nın diğer İranî Diller ile olan akrabalığı...

Boşnaklar: Kahve, pita ve teferiç

Selma PEŞTELİ* / 93 Harbi’nde Türkiye’ye göç eden Boşnakların önemli bir kısmı Bursa ve İnegöl çevresine yerleşmiştir. Biz de o ailelerden biriyiz. Dedelerim...

Dünden Bugüne Karacabey Mahalleleri

Şaban YALAZI Tanzimat Fermanı'na kadar olan zamanda Osmanlı Devleti'nin yapılanmasında önemli bir yeri olan Tahrir Defterleri idari, askeri, sosyal ve ekonomik düzenlemeler yapmak amacıyla...

Bursa-Nilüfer İlçesi Köylerinde Konuşulan Dil Özellikleri ve Halk Hekimliği (Çalı Mahallesi Örneği)

Turhan ÇALAY Nilüfer’de Bizans Dönemi’nden kalan Rum köyleri göz önüne alınmazsa, Osmanlıların bölgeyi fethinden sonra kurulmuş olan ilk Türk köylerinin kurucularının, farklı, farklı Oğuz...

Çalı Sinemaları

Turhan ÇALAY 1960’lı yılların sonuna kadar, haftada veya 15 günde bir, Çalı’ya karagözcü (hayali) gelirdi. Eskiden karagözcülere (oynatanlara) hayali denilirdi. Karagöz oynattıkları perdeye de...

Çanlar Kimin İçin Çalıyor?

Turhan ÇALAY Başlığa bakarsak, sanki! Çalan çanların hepsinin kilise çanları olduğu zannedilir. Zaten, herşey mantık yürütmenin doğruluğuyla ilgilidir. Doğru mantık yürütmek ve bu mantıkla gerçek sonuca...

Bursa’nın Bayram Yeri: Pınarbaşı

Ekrem Hayri PEKER Bursa’nın bayram yeri Pınarbaşıydı. Panayırlarda gördüğümüz eğlence dünyasının fazlası buradaydı. Doksanlı yıllarda bile burada bisiklet, motorsiklet kiralanır, ata binilirdi. Pınarbaşı Bursa’nın eğlence...

Atatürk’ün 13. kuşak dedesi Hasan Can, Bursa Yeşil Türbe’de

Gül KOLAYLI / Yeni Dönem Gazetesi "Atatürk'ün Ailesi Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Atatürk'ün Soy Kütüğü" adlı eserde Atatürk'ün soy kütüğünü 7 göbek atasına götürerek,...

Bursa’da Gizli Nikah ve Sinemacı Bahri Eşiyok’un Gözünden Bursa Sinemaları

Ekrem Hayri PEKER Rahmetli Ali Segban ve Tarık Segban’ı biliyoruz. Ama Bahri Eşiyok’u kaçımız hatırlar. Oysa Segban kardeşler Bursa’ya dışarıdan geldiler. Segmanlar’ı Kozabirlik Müdürü...

Hemşinlilerin Kökeni… Doğu Ülkeleri Tarihinin Altın Çağı

Ekrem Hayri Peker Korykoslu Hayton’dan HEMŞİNLİLERİN KÖKENİ ÜZERİNE Flos Historiarum Terre Orientis (Doğu Tarihinin Altın Çağı)'in yazarı Kilikya Ermeni kralı I. Hetum'un kardeşi Oşin'in...

Türkiye’de Panayır Kültürü

Ekrem Hayri PEKER Çocukluğumuzun ve gençliğimizin sihirli dünyasıydı panayırlar. Kasabaya gelen filmlerden sonra eğlenebildiğimiz tek dünya. TV yok, radyoda 3 dalga vardı. Uzun, orta,...

Mevlit Yazarı Süleyman Çelebi’nin Türbesi Nasıl Yapıldı

Ekrem Hayri PEKER Bazen çıktığımız merdivenlerde veya önünden geçtiğimiz tarihi bir yapıda yeni bir tabela görürsünüz. Belediyemizce yenilenmiştir veya yapılmıştır. Hafızam beni yanıltıyor mu?...

Anadolu Evlerinin Tarihsel Gelişimi

Özkan KARACA İnsanlık tarihinde evlerin ilk defa ortaya çıkışı Neolitik dönemde (Cilalı Taş devri) olmuştur. Daha önce avcılık, toplayıcılıkla geçinen, mağara ve ağaç kovuğu...

Binek taşları ve Bursa’daki son binek taşı

Ekrem Hayri PEKER Geçmişten kalan izler, zaman içinde sessiz-sedasız gözümüzün önünden yitip, gidiyorlar. Neden sonra, buradaki çınar ağacı, su içtiğim çeşme; gidip, çay içtiğim...

Karacabey’in eski gayrimüslim mahalleleri

Şaban YALAZI 1573 tarihli Tahrir Defterinde Mihaliç’te 16 müslüman mahallesinin ve gayrımüslim mahallesinin (Mahalle-i kefere) bulunuğu kaydı var. Özel mülkiyetin devlet güvencesi altına alındığı...

Belgeseltarih.com / YAZARLAR

Şaban YALAZI
10 HABERLER0 YORUMLAR
Alper CAN
10 HABERLER0 YORUMLAR
Mahmut Bİ
8 HABERLER0 YORUMLAR
Salih EROL
8 HABERLER0 YORUMLAR
Hilmi ÖZDEN
7 HABERLER0 YORUMLAR
Nazmi KARATAŞ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Deniz DALKILINÇ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Tankut SÖZERİ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Hacı TONAK
6 HABERLER0 YORUMLAR
Süleyman IŞIK
5 HABERLER0 YORUMLAR
Turhan ÇALAY
5 HABERLER0 YORUMLAR
Sefer GÖLTEKİN
3 HABERLER0 YORUMLAR
Selma PEŞTELİ
3 HABERLER0 YORUMLAR
Naci PEHLİVAN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Y. Kenan YETİŞEN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Atilla SAĞIM
2 HABERLER0 YORUMLAR
Durmuş BAVLI
1 HABERLER0 YORUMLAR

Öntürk Tarihi

Kafkasya Tarihi

Balkan Tarihi