Kafkasya

Ana Sayfa Kafkasya

Çerkeslerde Düğün-Yemek-Giysi Kültürü

Ekrem Hayri PEKER Çerkesler 1864 yılında yurtlarından Çarlık Rusya’sı tarafından sürüldüler. Savaş sonrası Karadeniz kıyılarında, göç esnasında ve yerleştikleri bölgelerde nüfuslarının yarısını yitirdiler. 93...

Çerkesya Tarihi Kronolojisi

ÇERKESYA TARİHİ / ÖNSÖZ Mahmut Bİ Çerkesya ve Çerkesler’e ilişkin olarak son yıllarda çok sayıda neşriyat yapılmaya başlandı. Ancak Çerkesya Tarihi ne yazık ki, yazılamadı....

Çerkesya tarihi (Başlangıçtan–1864 yılına kadar)

Mahmut Bİ GİRİŞ ÇERKESLER VE ÇERKES TARİHİ YAZILIMI Binlerce yıldır, insanlık tarihinin başlangıcından beri Kafkasya’da (Odice’de) yaşayan beyaz ırkın (Caucasian) temsilcisi Çerkesler, tarihin çok eskiden beri...

Güney Marmara Bölgesi’ne Kafkas Göçleri

KONFERANS Konu: Güney Marmara Bölgesi’ne Kafkas Göçleri Konuşmacı:   Mahmut Bi - Tarihçi-Yazar Yer:Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Kadıköy/İstanbul Tarih:  6 Şubat 2011 Saygıdeğer konuklar, Değerli hemşerilerim, Sevgili gençler, “Güney Marmara Bölgesi’ne...

Türkiye ve Dünyada Çerkes Diasporası

Ekrem Hayri Peker Kafkas kökenli yazarlara göre Türkiye, Suriye, Ürdün, Mısır, Tunus, Almanya, ABD, Irak, Libya, Yugoslavya, İsrail, Bulgaristan, İran, Japonya, Arnavutluk, Hollanda ve...

Kafkasya’dan Anadolu’ya: Zekeriya Efendi

Ekrem Hayri PEKER 1864 yılında yaklaşık üç asırdır Rus çarlığının saldırılarına karşı koyan ve bağımsızlıklarını korumaya çalışan Kafkas halkları çarlığa teslim oldu. Yüzyıllardır süren...

Kafkasya Dilleri

Hilmi Özden Kâzım BERZEG, “Çerkes Dilleri Konusunda Yeni Bilimsel görüşler ve Türkik Diller Camiasıyla Eski İlişkileri” makalesinde Kafkasya dilleri üzerine yapılan çalışmalardaki son...

Muhammed Emin’in Ruslara sığınması – Çerkes Ulusal Meclisi

• Mahmut Bİ Kırım Savaşı'ndan sonra Ruslar tüm güçleriyle, önce Şamil'in üzerine yürüdüler. Şamil 6 Eylül 1859'da Dağıstan'ın Gunip Dağında Ruslara teslim oldu. Muhammed Emin...

Bursa Çerkesleri (Gelenekler, sosyal yaşam, kültürel yapı)

Mahmut Bİ Bu yazımızda, XIX yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Kafkasya ve Balkanlar’dan gerçekleşen zorunlu göçler neticesinde Bursa vilayetimiz dahilinde yaklaşık otuz köyde iskan edilen...

Hitler’in kurbanları Türk soylu muydu?

Tayfun ÇAVUŞOĞLU Dikkat çekmek istediğim konu, göçler tarihi… Çağdaş’ın bu sayısında özellikle yakın tarihteki göçleri, sonuçlarını ve insan öyküleri ışığında mübadillerin yaşadıklarını tartışırken, farklı...

Çerkes ve Gürcü köle ticaretinin yasaklanışı (1845-1855)

Ekrem Hayri PEKER Rus Çarlığı 1840’lardan sonra Çerkes nüfusu kendi idarelerine ısındırmalarının mümkün olmadığını görür. Köle ticaretine göz yumdular. Kölelerin büyük bir kısmının çocuk...

Ermeni tehciri üzerine

Ekrem Hayri Peker Tarih okumaya 7 -8 yaşında başladım. Yerli ve yabancı tarihçiler tarafından yazılmış ülkeler, milletler tarihi kitapları alıp, okumayı severdim. Sonraki yıllarda...

Anadolu’da ‘Erken’ Hurri Kültürü

Ekrem Hayri Peker Yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgular ve çivi yazılı kaynaklar Doğu Anadolu’nun ikliminin bugünkünden çok farklı olduğunu ortaya koymuştur. Doğu Anadolu, Urumiye...

Kıpçak Ermeniler

Ekrem Hayri Peker Yaklaşık 2013 yılında Nilüfer Belediyesi’nin çıkardığı Yusuf Akçay’ın yazdığı “Türkçenin Yüzü” adındaki kitapta “Kıpçak Ermenileri” deyimine rastlamıştım. 1500’lü yıllarda, Ukrayna’daki Kiev...

Nexhaylar’ın kızı

Ekrem Hayri PEKER Bir sabah elime kumandayı alıp, kanalları gezmeye başladım. TRT’nin bir kanalında,  kültürel azınlıklar için yayın yapan kanalda durdum. Kanalda yayınlanan müzik...

Adıgelerde Nart Efsaneleri

Ekrem Hayri PEKER Adığelerin Nart Destanlarının, ön Asya’da ve Avrupa’da yaşayan halkların efsaneleriyle olan benzerlikleri incelendiğinde; Antik Çağ tarihindeki çözülemeyen birçok olayın aydınlatılmasına ışık...

Vubıhlar / Ubıhlar

Ekrem Hayri PEKER Rus askeri kayıtlarına göre “Vubıhlar, Karadeniz’den karlı sıradağlara kadar, Psezuapşe’den itibaren Aşe, Şahe, Vardane, Dagomıs ve Soçi nehirleri boyunca dağlık ve...

18.Yüzyıl sonu Osmanlı-Kafkas ilişkileri ve Ferah Ali Paşa

Ekrem Hayri PEKER Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti tarafından geçici bir mütareke olarak görüldü. Kırım’ın kurtarılması için uygun bir zamanda bir savaş başlatılmalıydı. İki...

Belgeseltarih.com / YAZARLAR

Alper CAN
10 HABERLER0 YORUMLAR
Şaban YALAZI
10 HABERLER0 YORUMLAR
Mahmut Bİ
8 HABERLER0 YORUMLAR
Salih EROL
7 HABERLER0 YORUMLAR
Hilmi ÖZDEN
7 HABERLER0 YORUMLAR
Deniz DALKILINÇ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Tankut SÖZERİ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Nazmi KARATAŞ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Süleyman IŞIK
5 HABERLER0 YORUMLAR
Turhan ÇALAY
5 HABERLER0 YORUMLAR
Hacı TONAK
4 HABERLER0 YORUMLAR
Selma PEŞTELİ
3 HABERLER0 YORUMLAR
Sefer GÖLTEKİN
3 HABERLER0 YORUMLAR
Y. Kenan YETİŞEN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Atilla SAĞIM
2 HABERLER0 YORUMLAR
Naci PEHLİVAN
1 HABERLER0 YORUMLAR
Durmuş BAVLI
1 HABERLER0 YORUMLAR

Öntürk Tarihi

Kafkasya Tarihi

Balkan Tarihi