Ana Sayfa Osmanlı Tarihi Enver Paşa’yı uyaran komutan Hasan İzzet Paşa

Enver Paşa’yı uyaran komutan Hasan İzzet Paşa

1871 yılından İstanbul’da doğdu. 1890 yılında Harp Okulu’nu, 1893 yılında ise Harp Akademisi’ni bitirdi. Genç bir kurmay su~bay olarak Osmanlı Genelkurmayı’nda 4. Şube’de görev yaptı. 1897 yılında binbaşı rütbesine yükseldi ve aynı yıl çıkan Osmanlı-Yunan Savaşı’na katıldı, Dömekete Muharebesi’nde başarıyla çarpıştı. Savaşın ardından Harp Okulu’na öğretmen subay olarak atandı ve Harp Okulu’nda ders verdiği süre içinde Enver Bey’in de hocası oldu. 1912 yılında, kendisi albay rütbesinde ve 1. Piyade Tümeni komutanıyken başlayan Balkan Savaşları’nda, 9. Piyade Tümeni ve II. Kolordu komutanlıkları görevlerine atandı. Rütbesi savaş içerisinde tuğgeneralliğe yükseltildi. Balkan Savaşları’nın ardından 1913 yılının sonunda III. Kolordu, 1914 yılında ise Kafkas Cephesi’ne nakledilen 3. Ordu komutanlığına getirildi.

Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşı’na katılmasının ardından Kafkas Cephesi’nde ilerleyen Rus kuvvetleri karşısında, I. Köprüköy ve I. Azapköy muharebelerine komuta etti. Bu çarpışmalardaki taktik başarılarına rağmen eski öğrencisi Enver Paşa tarafından yeterince atak bir komuta tarzı sergilememek ve Enver Paşa’nın taarruza yönelik stratejisini isteksizlikle uygulamakla itham edildi. 3. Ordu’nun komutasında Enver Paşa’nın giderek artan müdahaleleriyle karşılaştı ve başkomutan vekiliyle fikir ayrılıklarına düştü. Sarıkamış Harekâtı planına karşı cesur muhalefetinden dolayı Enver Paşa tarafından “Eğer hocam olmasaydınız sizi idam ettirirdim” şeklinde tehdit edildi. Harekâtın sonuna doğru görevinden alınarak yerine yine eski bir öğrencisi olan Hafız Hakkı Paşa getirildi. 31 ağustos 1915 tarihinde ısrarlı taleplerinin nihayetinde emekliye ayrıldı. Daha sonra ailesinden gelen ısrarlara rağmen harekât üzerine anılarını yazmayı reddetti.

1,318 total views, 1 views today

Comments

Comments