Quantcast
Dr. Elif Burcu ÖZKAN – Belgesel Tarih

Dr. Elif Burcu ÖZKAN
YAZARIN TÜM YAZILARI

YAZAR HAKKINDA

Klasik Filolog, Çevirmen, Akademisyen, Yazar. İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Lisans (2004) ve Yüksek Lisans (2008) eğitimlerini tamamladı. Aynı Anabilim dalının Doktora eğitiminin son tez dönemini sürdürmektedir. 2006-2013 yılları arasında Latince ve Eski Yunanca alanında özel ders öğretmenliği yaptı. 2009-2010 eğitim yılında Kocaeli; Tev-İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde Latince öğretmenliği yaptı. 2013-2014 eğitim yılından beri Bursa- Uludağ Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta; üniversitenin çeşitli bölümlerinde Latince ve Eski Yunanca Grameri; Latin ve Eski Yunan Edebiyatı derslerini yürütmektedir. Klasik Filoloji, Arkeoloji, Felsefe ve Tarih alanlarına yönelik yazdığı akademik makaleler 2013 yılından beri akademik kitaplarda ve süreli yayınlarda yayımlanmaktadır. Mayıs 2021'den bu yana şiirleri ulusal şiir ve edebiyat dergilerinde yayımlanmaktadır. Latinceden çevirdiği ve Yüksek Lisans tezinde incelediği Seneca- De Constantia Sapientis (Bilgenin Sarsılmazlığı) adlı eseri 2017 yılı Eylül ayında Doğu Batı Yayınları (Ankara) tarafından yayımlanmıştır. "LARVA" (Artshop Yayıncılık, 2019) ve "KOZA" (Öteki Yayınevi, Mayıs 2021) adında iki şiir kitabı bulunmaktadır. İletişim:[email protected]
  • YENİ