Quantcast
Hakan YILMAZ – Belgesel Tarih

Hakan YILMAZ
YAZARIN TÜM YAZILARI

YAZAR HAKKINDA

Hakan YILMAZ / Araştırmacı-Yazar & Yeniçağ Tarihi Uzmanı 21 Şubat 1977’de İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans (Master) eğitimini “İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl / VI. Defter (İnceleme-Transkripsiyon-Tıpkıbasım)” başlıklı teziyle tamamladı. Kuruluş devri Osmanlı tarihi ve Yeniçağ tarihi ile ilgili yeni bulgular ve bilimsel tartışmalara yönelik makaleleri 2004 yılından beri farklı akademik ve popüler dergilerde yayımlanmakta olup, uzmanlık alanı ile ilgili farklı sahalarda araştırma ve çalışmalarını sürdürmektedir. e-posta: [email protected] | [email protected] | [email protected]

Yazarın Tüm Yazıları

Göç, Fetih ve Yerleşim Yollarının Kesiştiği En Stratejik Nokta: “Sultan-Önü” (Kayır-Hânlı Uç Beyliği’nin Bilinmeyen Târîhçesi) 09 Mayıs 2024  Osmanlı Kuruluş Devri’ni “Seyâhat-nâme”lerden Okumak 11 Mart 2024  İki Buçuk Asırdır Süregelen Müzmin Bir Kuruluş Tartışması: Osmanlı Devleti’nin Kurucusunun Gerçek Adı “Osman” mı, “Otman” mı? 02 Mart 2024  Osmanlı’yı “Batı’ya Odaklı” Değerlendirme Yanılgısı 27 Ocak 2024  İstanbul’un Fethini Müjdeleyen Hadîs’le İlgili Asılsız İddiâların Çağdaş Tarihî Kanıtlar Işığında Çürütülüşü 19 Ocak 2024  Osmanlı “Kayı” Menşeinin Yeni Tarihî ve Nümizmatik Kanıtları   11 Ocak 2024  Sultan Osmân Ve Oğlu Orhan’ın Yeni Bulunan Orijinal Şeceresi ve “Kuruluş”u Anlatan En Eski Osmanlı Târihi Metni 04 Ocak 2024  Osmanlı Devleti’nin Bürokratik Anlamda Asıl Kurucusu: Orhan Gâzî 12 Mart 2022  Orhan Gâzî’nin Oğulları ve 749/1348 Târihli Beratı Üzerine Yeni Tespitler 12 Mart 2022  “Hilafet ve Saltanat” Kitabının Akademik ve Etik Bir Değerlendirmesi 10 Mart 2022  Ulubatlı Hasan’ın Tasvir Edildiği Chronicon Maius’un (Büyük Kronik) Melissinos Tarafından Uydurulduğu İddiâsının Reddi 22 Ağustos 2021  Ak-Şemseddîn’in Fâtih’e Göynük’ten Yazdığı Mektubun Tarihî Açıdan Önemi 22 Ağustos 2021  Çağdaş Kaynaklardaki Kronolojik Verilere Göre Sultan Orhan’ın İznik Kuşatması ve Fethi 04 Ağustos 2021  Seyāḥat-nāme’sinin Orijinal Nüshasına Göre Hacı Kāsım el-Bağdâdî’nin Bursa Seyahati 12 Şubat 2021  Bursa Beg-Sarayı’nın Yapılış Târihi ve Orhan Gâzî Döneminde İnşâ Edilen İlk Bölümleri 31 Ocak 2021  Fâtih Sultan Mehmed’in Şehid Sancaktârı Ulubatlı Baba Hasan ve Bursa’daki Vakıf Köyü “Hasan-Ağa” 12 Aralık 2020  Kitap Eleştirisi: “Bunu Herkes Bilir” mi? 12 Aralık 2020  Osman Gâzî’nin 700/1300-1301’de Yenişehir’de Bastırdığı Üçüncü Sikkesi 23 Kasım 2020  Osmanlılar’da İhtisab Kurumunun Menşei, Gelişimi ve Orhan Gâzî’nin Bursa’da Çıkardığı İlk “İhtisab Ḳanunnamesi” 23 Kasım 2020  Orhan Gâzî Tarafından Kirmasti’de Kurulan İlk Osmanlı Arşivi 29 Temmuz 2020  İstanbul’un Fethinde Burçlara Sancak Dikme Probleminin Çözümü 26 Haziran 2020  Fâtih’in Alemdârı, Şehidler Serdârı ‘Ulubatlı Baba Hasan’ 21 Haziran 2020  Yeni Târihî Bulgular Işığında: Bursa Ne Zaman Fethedildi? 14 Haziran 2020 
  • YENİ