Osmanlı Tarihi

Ana Sayfa Osmanlı Tarihi

Kut’ül Amare de vatan

Hilmi Özden 28/Şubat/2014 (Cuma)- 3 Mart 2014. (Pazartesi) 26/Şubat/ 2014 çarşamba günü Ankara Irak Kültür Ateşeliği’nden Muhammed Beyatlı Bey telefonla arıyor “Hilmi Bey, Cuma gün...

1. Dünya Savaşı’nda İngilizlere esir düşen Osmanlı askerleri

Özkan KARACA En fazla Türk esiri, 130.000' i aşan sayısı ile İngilizlerin elindeydi. En kötü durumdaki esirlerse Rusya'nın Sibirya kamplarında tutulan esirlerdi. İngilizler; Hindistan, Burma,...

Kayacıklı Abdi!

Salih EROL Orhan Veli şiirde neyse, ben de tarihte aynısıyım. Ne demek bu? Şu demek efendim: Nasıl ki, Orhan Veli sıradan kişileri ve durumları şiirinin başına yerleştirmişse...

Teşkilat-ı Mahsusa ve Türkistan

Ekrem Hayri PEKER 1908 yılında tatarların ve Başkurtların yaşadığı bölgeye Paris’te Jön Türklerin çıkardığı Şura-i Ümmet gazetesinin geldiğini Zeki Velidi Togan’ın anılarından öğreniyoruz. İstanbul’daki...

Bulgar-Yunan çetelerine karşı… Son Osmanlı akıncıları

Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda 1800'lü yıllarda yayılan Milliyetçilik hareketi etnik kökenli eşkıyalıkla beraber yürümüştür. Eşkıya çetelerinin baskısıyla, Müslüman ahali göç etmeye başlamıştır. Sırp, Yunan,...

Çerkes ve Gürcü köle ticaretinin yasaklanışı (1845-1855)

Ekrem Hayri PEKER Rus Çarlığı 1840’lardan sonra Çerkes nüfusu kendi idarelerine ısındırmalarının mümkün olmadığını görür. Köle ticaretine göz yumdular. Kölelerin büyük bir kısmının çocuk...

Bursa’dan Kırım tahtına: İslam Giray Han

Ekrem Hayri PEKER 1960 yıllara kadar Bursa’ya gelen seyyahlar, yazarlar Bursa’daki mistik havadan, şehrin ruhundan söz etmeden geçmezlerdi. Evliya Çelebiye göre Bursa, “Ruhaniyetli bir...

Osmanlı’da, hem de borç parayla dua satın alınırdı

Salih EROL Osmanlı, tarihte eşi benzeri gelmemiş bir devletti. Hâni, eski tabirle belirtecek olursak, nev’-i şahsına münhasırdı devlet-i âliyye! Bunu sadece olumlu ya da...

Bursa Valisi Albay İsmail Hakkı Bey’in Bir Teftişi ve Hazırladığı Rapor (18 ağustos 1917)

Salih EROL Günümüzden doksan dokuz yıl önceki Bursa valisinin Yenişehir hakkında hazırladığı son derece önemli bir raporu dikkatinize sunmak ve biraz da yorumlamak istiyorum....

Ermeni tehciri üzerine

Ekrem Hayri Peker Tarih okumaya 7 -8 yaşında başladım. Yerli ve yabancı tarihçiler tarafından yazılmış ülkeler, milletler tarihi kitapları alıp, okumayı severdim. Sonraki yıllarda...

Kayı Boyunun Sürmeli Çukuruna yerleşmesi

Ali Eşref UZUNDERE Dünyanın en muhteşem devleti olan Osmanlı İmparatorluğunu kuracak olan Ertuğrul Gazi’nin başında bulunduğu Kayı’ların Iğdır Ovasında meskûn olduklarını bilmekteyiz. Âl-i Osman...

Onlar yaşarken efsaneydiler

“Eğer Jön Türkler arasında seçilmiş olan sayıca az fakat mücadelelerinden vazgeçebilmek için ancak hayat sahnesinden çekilmeleri şart olan bu adamların mukavemeti de kırılacak olursa rahatça söylenebilir ki,...

Nexhaylar’ın kızı

Ekrem Hayri PEKER Bir sabah elime kumandayı alıp, kanalları gezmeye başladım. TRT’nin bir kanalında,  kültürel azınlıklar için yayın yapan kanalda durdum. Kanalda yayınlanan müzik...

18.Yüzyıl sonu Osmanlı-Kafkas ilişkileri ve Ferah Ali Paşa

Ekrem Hayri PEKER Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti tarafından geçici bir mütareke olarak görüldü. Kırım’ın kurtarılması için uygun bir zamanda bir savaş başlatılmalıydı. İki...

Müslümanlar Halife Sultan’ın sözünü gerçekten de dinler mi?

Tayfun ÇAVUŞOĞLU Bugünden geriye baktığımızda, bazı kesimlerin “Halifelik” kurumuna çok çok özel önem atfettiğini görüyoruz. Hatta Cumhuriyet’e giden yolda önce saltanatın sonra da halifeliğin...

Kut’ül Amâre Zaferi unutturuldu mu? Kim unutturdu?

Tayfun Çavuşoğlu Çanakkale Savaşı’nın sonucunun bir zafer olarak kabul edilemeyeceğini öne sürenlerin görüşlerini eleştirdiğim kitabımın 1. baskısında “Oysa 1. Dünya Savaşı’nı kaybetmiş olsak bile,...

Hükümet-i Muvakkate / Rodop Geçici İdaresi

Ekrem Hayri PEKER 1774 yılında Rus Çarlığı ile imzaladığımız Küçük Kaynarca anlaşması Osmanlı İmparatorluğu için ikinci kırılma noktası oldu. Kırım Hanlığı’nı ve Kafkasya’yı kaybetti....

Çanakkale Zaferi ‘Mustafa Kemalsiz’ anlatılabilir mi?

Tayfun Çavuşoğlu 1950’li yıllardan buyana aralıksız devam eden kafa karıştırma operasyonlarının ne derece etkili olduğunu artık çok net gözlemliyoruz. Çanakkale Zaferi anma programları ve zafer...

Belgeseltarih.com / YAZARLAR

Şaban YALAZI
10 HABERLER0 YORUMLAR
Alper CAN
10 HABERLER0 YORUMLAR
Mahmut Bİ
8 HABERLER0 YORUMLAR
Hilmi ÖZDEN
7 HABERLER0 YORUMLAR
Nazmi KARATAŞ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Deniz DALKILINÇ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Tankut SÖZERİ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Turhan ÇALAY
5 HABERLER0 YORUMLAR
Süleyman IŞIK
4 HABERLER0 YORUMLAR
Hacı TONAK
4 HABERLER0 YORUMLAR
Salih EROL
4 HABERLER0 YORUMLAR
Selma PEŞTELİ
3 HABERLER0 YORUMLAR
Sefer GÖLTEKİN
3 HABERLER0 YORUMLAR
Y. Kenan YETİŞEN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Atilla SAĞIM
2 HABERLER0 YORUMLAR
Naci PEHLİVAN
1 HABERLER0 YORUMLAR
Durmuş BAVLI
1 HABERLER0 YORUMLAR

Öntürk Tarihi

Kafkasya Tarihi

Balkan Tarihi