En Yeni İçerikler

İnegöl’e telgraf-hane kurulması (1884 -1885)

Osmanlı Memleketi’ne Telgrafın Gelişi Hakkında Özet Bir Giriş Osmanlı’da klasik devirlerde yapılmakta olan geleneksel haberleşme ve posta faaliyetlerini bir kenara bırakırsak, ilk modern posta teşkilatının...

Turan Coğrafyasında Balkan Albanya’sı (Arnavutluk)

ÖZET Turan Coğrafyası; Etrürsk, Pelasg, Kimmer, İskit, Hun, Alan, Alban, Avar, Bulgar, Kuman-Kıpçak, Peçenek, Oğuz ve diğer Türk kavimlerinin kültürel ve medenî damgasını taşımaktadır. Arnavutların...

Yunan askerinin kaleminden Yenişehir’in işgal günleri

Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu, orduları dağılmış, cephanelerine el konmuş, savaş gemileri tersanelere çekilmiş, tren yolları ele geçirilmiş durumdayken yeniden ayaklandığı savaşın ismi Kurtuluş...

Bazı Yönleriyle Osmanlı Devlet Adamlarından İbrahim Edhem Paşa (1818–1893)

“Bunlar (Kölelikten gelme Osmanlı devlet adamlarını kastederek) İslâm eline düşünce ta‘lim edildi; terbiye olundu. Bazısı paşa, hatta kimisi sadrazam dahi oldu. Şarkın adât ve ahlakını bilmeyen Avrupalılar,...

Göbeklitepe’yi yapanlar sıradan insanlar değildi

Uzman Antropolog ve Tarihçi Dr. Levent Sevik, Göbeklitepe'yi inşa edenlerin asla sıradan insanlar olmadığını, tarihte çanak çömleksiz neolitik dönem olarak bilinen dönemde, böyle bir...

Bursa Geçit’te Bir Sinema

Anlatan Fatma Yaşar Oral (1974 Doğumlu-20 Eylül 2015): Doğduğumda sinemamız açıktı. Yazlıktan Kışlığa çevrilmiş. Kapandığında dört yaşındaydım. Sinema makinemiz ve aparatları bir odaya konmuştu. Bu...

Dünyanın Kadim Şehirleri ve Bursa

  Düş; görülünce rüya, kurulunca umuttur. Düş kurmak dua etmektir. Şehirler, iktidar yeteneği olanların umududur. Bir şehrin muhasara altına alınması, fethedilmesi, ele geçirilmesi, düşürülmesi, bir...

Türk Kültür Coğrafyası İnançlarında Geçmişten Günümüze Kaplumbağa

Giriş Kaplumbağa ile ilgili halk inançlarını, Anadolu Türkmen kilim dokumacılığında, el sanatlarında, Güneydoğu Anadolu’da anadili Kürtçe, Zazaca ve Türkçe olan halk kesimlerinin inançlarında, ayrıca Orta...

Yunus Emre’nin Makamları ve Mezar Yeri

Yunus Emre’nin yattığı yer hakkında araştırma yapanlar uzun yıllar elde sağlam belgeler bulamayıp Vakfiyeler, tezkireler vb. bilgilerden yararlanmışlardır. Müracaat edilen eserlerin başında da Hacı...

Türkoloji Alanı Bağlamında Yerel Dil ve Kültürler

Yaşar KALAFAT* / Giriş Türklük biliminden ne anladığımızı anlatırken bu bilim dalının Türklüğün varlığını araştırma, var olma, varlığını savunma, koruma ve yüceltme bilimi olduğunu...

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı… Tuna Boyunda Batın Köyü Muharebeleri

•Cevdet AKÇAKOCA* / 1945 yılında Bulgaristan’da, Rusçuk (Ruse) ilinin Bele kazasına bağlı Batin köyünde doğdum. 1950 yılında ailece Türkiye’ye göç ettik ve Bursa’ya yerleştik. 1989...

Padişah II. Mahmut Dönemine Farklı Bir Bakış

Osmanlının son dönem padişahları arasında sayabileceğimiz II. Mahmut, Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinin tarihçilerimiz tarafından titizlikle incelendiğini söyleyemeyiz. 1808 ve 1 Temmuz 1839 yılları arasında...

Bursa’da Elektriğin Tarihsel Gelişimi

Teknolojiyi ihtiyaçların mı yoksa merakın mı geliştirdiği başlı başına ayrı bir konu olmakla birlikte baş döndürücü bir hızda teknolojik gelişmelerin yaşandığı ve yaşamımızı yeniden...

Bursa Kızıkları Halk İnançları

BURSA KIZIKLARI HALK İNANÇLARI Yaşar Kalafat GİRİŞ: Bursa Kızıkları alan çalışması, Oğuz halk kültürü bilhassa halk inançları kültürü araştırmalarından Dünya Avşarları ve Dünya Salurları çalışmalarından sonra...

Horasan Türk Halk İnançları (II)

Doğu Beyazıt Gürkan Sempozyumları Türk Halk İnançlarında Kurt Gürkan’dan Tebris’e gelirken Erdebil’e geçtik. Buraya yol Bostanağbat’tan ayrılıyordu. Yaklaşık 600 km yol kat ederek gidip geldik. Sorap...

Horasan Türk Halk İnançları (I)

Doğu Beyazıt Gürkan Sempozyumları Türk Halk İnançlarında Kurt  Bu yazı katılmış bulunduğumuz birisi Türkiye’de Diğeri İran’da iki müteakip uluslar arası sempozyum münasebetiyle derlediğimiz bilgilerden oluşmuştur. Tespitlerimiz...

Çanakkale Savaşı’nda Trakya

Kıymet KARA Balkan savaşları ve takip eden kara günlerde Trakya’nın oynadığı rol unutulmaz. Bir yandan acı savaş, bir yandan göçler, bir yandan imkansızlıklar...

Anadolu’dan Semerkand’a, Semerkand’dan Anadolu’ya bilime yolculuk

Ekrem Hayri PEKER Anadolu’ya Orta Asya’dan gelenler çok yazıldı. Kervanların dışında, elçilik görevi sebebiyle ya da ticaret amacıyla gidenler olmuştur mutlaka. Bunun dışında medreselerde...

Doğu Karadeniz Kıpçakları

Dr. İbrahim Tellioğlu “Vazelon Manastırı kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla bölgenin hâkimiyeti Osmanlı Devletine intikal ettiği zaman yöredeki Hristiyanların yarısından fazlası Yunan kökenli değildi. Bunların...

Dededen Toruna Bursa Muradiye

Muradiyeye’de “sabrın sonu”, A. Hamdi Tanpınar’ın söylediğince hakikaten acıdan da acı bir meyve olarak görünür. Külliyenin yalın ama muazzam estetiği ile her türbeye gösterilen büyük özen ve hiç şüphesiz...