En Yeni İçerikler

Belgelerdeki İdil Biret

İdil Biret bilindiği üzere, üstün yetenekli çocuklar için özel olarak çıkarılan kanunla yurtdışında öğrenim gördü ve yıllardan bu yana yurtiçi ve yurtdışında sanatçı kişiliği...

Resmi Kayıtlarda, 1890 sonrası Susığırlığı

  1890 sonrası Hüdavendigar Vilayeti Karesi Bölgesi imar defterleri ile ayni dönemlere ait Salname kayıtlarında Susığırlığı Karesi Beyliği'nin Hüdavendiğar vilayetine bağlanmasından itibaren,  bölgemizin  Susığırlık Nahiyesi ve...

Yunan askerinin kaleminden Yenişehir’in işgal günleri

Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu, orduları dağılmış, cephanelerine el konmuş, savaş gemileri tersanelere çekilmiş, tren yolları ele geçirilmiş durumdayken yeniden ayaklandığı savaşın ismi Kurtuluş...

Boris Johnson – Ali Kemal ve Dr. Ziya Kaya

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson memleketimize ziyarete geldi. Ziyaret sırasında dedesinin Osmanlı olduğunu belirterek sempati yarattı. Bu konu bana yüz yıl öncesinde meydana gelen...

Şeytan Arabası – Bisiklet

Yetmişlerin başı çocukluğumun geçtiği yıllardı. Okullar yaz tatiline girdiğinde İnegöl’e dayıma gelir en az bir ay İnegöl’de kalırdım. Mahalledeki kız erkek akranım olan bütün...

İnegöl’e telgraf-hane kurulması (1884 -1885)

Osmanlı Memleketi’ne Telgrafın Gelişi Hakkında Özet Bir Giriş Osmanlı’da klasik devirlerde yapılmakta olan geleneksel haberleşme ve posta faaliyetlerini bir kenara bırakırsak, ilk modern posta teşkilatının...

Turan Coğrafyasında Balkan Albanya’sı (Arnavutluk)

ÖZET Turan Coğrafyası; Etrürsk, Pelasg, Kimmer, İskit, Hun, Alan, Alban, Avar, Bulgar, Kuman-Kıpçak, Peçenek, Oğuz ve diğer Türk kavimlerinin kültürel ve medenî damgasını taşımaktadır. Arnavutların...

Bazı Yönleriyle Osmanlı Devlet Adamlarından İbrahim Edhem Paşa (1818–1893)

“Bunlar (Kölelikten gelme Osmanlı devlet adamlarını kastederek) İslâm eline düşünce ta‘lim edildi; terbiye olundu. Bazısı paşa, hatta kimisi sadrazam dahi oldu. Şarkın adât ve ahlakını bilmeyen Avrupalılar,...

Göbeklitepe’yi yapanlar sıradan insanlar değildi

Uzman Antropolog ve Tarihçi Dr. Levent Sevik, Göbeklitepe'yi inşa edenlerin asla sıradan insanlar olmadığını, tarihte çanak çömleksiz neolitik dönem olarak bilinen dönemde, böyle bir...

Bursa Geçit’te Bir Sinema

Sinema bize farklı bir dünyanın kapısını açardı. Perdede seyrettiğimiz sadece görüntü değildi. Çoğu zaman filmin içine girer, efe olurduk, korsan olurduk, kovboy olurduk. Malkoçoğlu,...

Dünyanın Kadim Şehirleri ve Bursa

  Düş; görülünce rüya, kurulunca umuttur. Düş kurmak dua etmektir. Şehirler, iktidar yeteneği olanların umududur. Bir şehrin muhasara altına alınması, fethedilmesi, ele geçirilmesi, düşürülmesi, bir...

Türk Kültür Coğrafyası İnançlarında Geçmişten Günümüze Kaplumbağa

Giriş Kaplumbağa ile ilgili halk inançlarını, Anadolu Türkmen kilim dokumacılığında, el sanatlarında, Güneydoğu Anadolu’da anadili Kürtçe, Zazaca ve Türkçe olan halk kesimlerinin inançlarında, ayrıca Orta...

Yunus Emre’nin Makamları ve Mezar Yeri

Yunus Emre’nin yattığı yer hakkında araştırma yapanlar uzun yıllar elde sağlam belgeler bulamayıp Vakfiyeler, tezkireler vb. bilgilerden yararlanmışlardır. Müracaat edilen eserlerin başında da Hacı...

Türkoloji Alanı Bağlamında Yerel Dil ve Kültürler

Yaşar KALAFAT* / Giriş Türklük biliminden ne anladığımızı anlatırken bu bilim dalının Türklüğün varlığını araştırma, var olma, varlığını savunma, koruma ve yüceltme bilimi olduğunu...

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı… Tuna Boyunda Batın Köyü Muharebeleri

•Cevdet AKÇAKOCA* / 1945 yılında Bulgaristan’da, Rusçuk (Ruse) ilinin Bele kazasına bağlı Batin köyünde doğdum. 1950 yılında ailece Türkiye’ye göç ettik ve Bursa’ya yerleştik. 1989...

Padişah II. Mahmut Dönemine Farklı Bir Bakış

Osmanlının son dönem padişahları arasında sayabileceğimiz II. Mahmut, Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinin tarihçilerimiz tarafından titizlikle incelendiğini söyleyemeyiz. 1808 ve 1 Temmuz 1839 yılları arasında...

Bursa’da Elektriğin Tarihsel Gelişimi

Teknolojiyi ihtiyaçların mı yoksa merakın mı geliştirdiği başlı başına ayrı bir konu olmakla birlikte baş döndürücü bir hızda teknolojik gelişmelerin yaşandığı ve yaşamımızı yeniden...

Bursa Kızıkları Halk İnançları

BURSA KIZIKLARI HALK İNANÇLARI Yaşar Kalafat GİRİŞ: Bursa Kızıkları alan çalışması, Oğuz halk kültürü bilhassa halk inançları kültürü araştırmalarından Dünya Avşarları ve Dünya Salurları çalışmalarından sonra...

Horasan Türk Halk İnançları (II)

Doğu Beyazıt Gürkan Sempozyumları Türk Halk İnançlarında Kurt Gürkan’dan Tebris’e gelirken Erdebil’e geçtik. Buraya yol Bostanağbat’tan ayrılıyordu. Yaklaşık 600 km yol kat ederek gidip geldik. Sorap...

Horasan Türk Halk İnançları (I)

Doğu Beyazıt Gürkan Sempozyumları Türk Halk İnançlarında Kurt  Bu yazı katılmış bulunduğumuz birisi Türkiye’de Diğeri İran’da iki müteakip uluslar arası sempozyum münasebetiyle derlediğimiz bilgilerden oluşmuştur. Tespitlerimiz...