Genel Tarih

Ana Sayfa Genel Tarih

Karacabey Çiftlikleri

Şaban YALAZI Karacabey çiftliklerini inceleyebilmek için önce tarihsel süreci kısaca gözden geçirmek gerekir. Bilindiği üzere, Orhan Gazi 1326’da Bursa’yı aldıktan sonra 1336’da Karesi (Balıkesir)...

Karacabey’de ulaşımın tarihçesi

Şaban YALAZI Karacabey konumu itibariyle, Antik çağlar dahil, her zaman ticaret yollarının kesim noktasında olmuştur. Bir kere hemen yakınında Miletepolis gibi devrin çok büyük...

Karacabey’in Eski Rum Köyleri

Şaban YALAZI Osmanlı’nın devlete ait (miri) arazilerinin önemli bir bölümünün tasarruf şekli vezirlere, ve benzeri devlet adamlarına “has”, “zeamet” ve “tımar” şeklinde tahsis edilmesiyle...

Antik Çağda İznik–İzmit Çekişmesi

Alper Can Polis, kanıksanmış karşılığı ile kent devleti tarihin bir dönemine kadar devam edip ortadan kalkmış bir olgudur. Ortaya çıkışı ilk kentlerin kurulduğu döneme...

Pek tanınmış bir hemşehrimiz: ‘Altın Ağızlı’ Dion (II)

Alper Can* Bursa Araştırmaları Dergisi’nin bir önceki sayısında (33) MS 1.-2. yüzyılın tanınmış şahsiyetlerinden Bursalı hatip Dion Khrysostomos (MS 40-112) hakkındaki incelememize başlamış, adı geçenin...

Pek tanınmış bir hemşehrimiz: ‘Altın Ağızlı’ Dion (I)

Alper Can* İspanya’dan Irak’a kadar, Akdeniz’in doğusu ile batısını tek bir merkezden yöneten, tarihteki çok büyük birkaç devletten biri olan Roma İmparatorluğu, MS 3....

Antik Çağ Kaynaklarında Bursa

Alper CAN Antik Çağda, M.Ö. 2. yüzyıl başlarında Prousa adıyla kurulan kentimizden antik yazarların pek az bir kısmı bahseder. Meşhur yazarlardan Homeros, Ksenophon, Heredotos...

Meyhane Kültürü – Bursa’da Meyhaneler

Ekrem Hayri PEKER Meyhane kültürü liman kültürünün bir parçası olarak süre gelmiştir. Aylarca denizde kalan gemicilere yanaştıkları limanlarda yiyip içecekleri meyhaneler ve kadınlar vardır. Türkler...

Çanakkale’de iki antik kent: Assos ve Parion

Alper CAN ASSOS Anadolu’nun kuzeybatısında, Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırları içindedir. Başka bir deyişle Anadolu’nun kuzeybatısındaki Biga Yarımadasının güneybatı ucu olan Baba Burnu’nun...

İl Genel Meclisi Tutanaklarına Göre Bursa’da Yol ve Yol(suzluk) Sorunları!

Turhan ÇALAY “Tarih boyunca insanlar hep sahip olmadığı, olamadığı şeyleri elde edebilmek için mücadele etmiştir. Bu uğurda birçok savaşlar da çıkmıştır. Hiç çalışmadan, emek...

Fars Dilinin Oluşumuna Türkçe’nin Etkisi

Babek Cavanşir Günümüze değin yapılagelen dil tasnifi çalışmalarında Farsça’nın İranî Diller Ailesi’ndeki yeri henüz tam anlamıyla belirlenememiştir. Farsça’nın diğer İranî Diller ile olan akrabalığı...

Boşnaklar: Kahve, pita ve teferiç

Selma PEŞTELİ* / 93 Harbi’nde Türkiye’ye göç eden Boşnakların önemli bir kısmı Bursa ve İnegöl çevresine yerleşmiştir. Biz de o ailelerden biriyiz. Dedelerim...

Dünden Bugüne Karacabey Mahalleleri

Şaban YALAZI Tanzimat Fermanı'na kadar olan zamanda Osmanlı Devleti'nin yapılanmasında önemli bir yeri olan Tahrir Defterleri idari, askeri, sosyal ve ekonomik düzenlemeler yapmak amacıyla...

Bursa-Nilüfer İlçesi Köylerinde Konuşulan Dil Özellikleri ve Halk Hekimliği (Çalı Mahallesi Örneği)

Turhan ÇALAY Nilüfer’de Bizans Dönemi’nden kalan Rum köyleri göz önüne alınmazsa, Osmanlıların bölgeyi fethinden sonra kurulmuş olan ilk Türk köylerinin kurucularının, farklı, farklı Oğuz...

Çalı Sinemaları

Turhan ÇALAY 1960’lı yılların sonuna kadar, haftada veya 15 günde bir, Çalı’ya karagözcü (hayali) gelirdi. Eskiden karagözcülere (oynatanlara) hayali denilirdi. Karagöz oynattıkları perdeye de...

Çanlar Kimin İçin Çalıyor?

Turhan ÇALAY Başlığa bakarsak, sanki! Çalan çanların hepsinin kilise çanları olduğu zannedilir. Zaten, herşey mantık yürütmenin doğruluğuyla ilgilidir. Doğru mantık yürütmek ve bu mantıkla gerçek sonuca...

Bursa’nın Bayram Yeri: Pınarbaşı

Ekrem Hayri PEKER Bursa’nın bayram yeri Pınarbaşıydı. Panayırlarda gördüğümüz eğlence dünyasının fazlası buradaydı. Doksanlı yıllarda bile burada bisiklet, motorsiklet kiralanır, ata binilirdi. Pınarbaşı Bursa’nın eğlence...

Atatürk’ün 13. kuşak dedesi Hasan Can, Bursa Yeşil Türbe’de

Gül KOLAYLI / Yeni Dönem Gazetesi "Atatürk'ün Ailesi Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Atatürk'ün Soy Kütüğü" adlı eserde Atatürk'ün soy kütüğünü 7 göbek atasına götürerek,...

Belgeseltarih.com / YAZARLAR

Şaban YALAZI
10 HABERLER0 YORUMLAR
Alper CAN
10 HABERLER0 YORUMLAR
Mahmut Bİ
8 HABERLER0 YORUMLAR
Salih EROL
8 HABERLER0 YORUMLAR
Hilmi ÖZDEN
7 HABERLER0 YORUMLAR
Hacı TONAK
6 HABERLER0 YORUMLAR
Nazmi KARATAŞ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Deniz DALKILINÇ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Tankut SÖZERİ
6 HABERLER0 YORUMLAR
Süleyman IŞIK
5 HABERLER0 YORUMLAR
Turhan ÇALAY
5 HABERLER0 YORUMLAR
Selma PEŞTELİ
3 HABERLER0 YORUMLAR
Sefer GÖLTEKİN
3 HABERLER0 YORUMLAR
Naci PEHLİVAN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Y. Kenan YETİŞEN
2 HABERLER0 YORUMLAR
Atilla SAĞIM
2 HABERLER0 YORUMLAR
Durmuş BAVLI
1 HABERLER0 YORUMLAR

Öntürk Tarihi

Kafkasya Tarihi

Balkan Tarihi